Board logo

標題: 球迷會睇波活動 最後直路一場不漏 [打印本頁]

作者: 吉    時間: 18/4/2009 14:55     標題: 球迷會睇波活動 最後直路一場不漏

一條心,撐紅軍

本週球迷會睇波活動

韋斯咸 vs 利物浦

活動詳情:
http://www.lfc.org.hk/events/20090509/index.php
歡迎光臨 利迷論壇 (http://forum.lfc.org.hk/) Powered by Discuz! 4.1.0