Board logo

標題: [球迷會消息] 【重臨溫布萊!!】球迷會睇波活動 [打印本頁]

作者: mrs.agger    時間: 15/2/2012 01:17     標題: 【重臨溫布萊!!】球迷會睇波活動

闊別十六載,面貌全非,但支持紅軍心卻從未改變。
利物浦重臨溫布萊,誓要全力拚戰,步上頒獎階梯八奪英格蘭聯賽盃!
一條心,撐紅軍!
一齊進軍溫布萊!歡迎光臨 利迷論壇 (http://forum.lfc.org.hk/) Powered by Discuz! 4.1.0